191 daarop door de Russen hernomen, doch later weder door de Japanners heroverd. Op den rechteroever der Schaho hielden de Russen zich echter staande. Koeropatkin, die van den heuvel met den boom den slag leid de, versterkte het centrum met 1j2 31e Infanteriedivisie en het 85e Regiment en deed het 86e en 88e Regiment tot een tegenaanval in de richting van Koediasa overgaan. Het geluk te deze regimenten de Japanners 2 K.M. naar het zuiden terug te drijven en Schahopoe weder te nemen. Op den rechtervleugel viel de reserve de omvattende afdee- lingen in de flank en dreef deze terug. Aan het einde van den dag was echter Linschinpoe in handen der Japanners, wat Koeropatkin aanleiding gaf den linkeroever der Schaho tot Schahopoe prijs te geven, ten O. daarvan echter den zuide. lijken oever te behouden. Denzelfden avond werd verbinding met het midden-detachement verkregen. b. Dit detachement werd, toen Koeropatkin bericht kreeg van het offensief der Japanners, met 3/4 4e. Sib. korps onder generaal Zarubajew versterkt, welk korps oostelijk van het de tachement optrad, daar Koeropatkin voor doorbreking van het centrum vreesde. 10 October bereikte Zarubajew na onbeduiden de voorhoedegevechten over Tyndiapoe, Panlisantsy, aldus den rechtervleugel van Stackelberg dekkende. Met midden-detachement had blijkbaar ook in opdracht zich tot de verdediging te bepalen. De hoogten ten O. van Panlisantsy werden door het 5e en 8e Sib. regiment bezet; achter den rechtervleugel ten N. van de Schiliho stond het detachement Mau. De linkervleugel werd gedekt door het 12e Sib. regiment bij Lioehotsy. De Sib. regimenten No. 9 en 11 waren onder generaal Schileiko naar Nintschinpoe gezonden, om de verbinding met Stackelberg te onderhouden; hier bevond zich ook Miscenko. 11 October werd Zarubajew met een overmacht door Nodzoe en een deel van het leger van Koeroki in front aangevallen met gelijktijdige omvatting van den linkervleugel. Stackelberg kon niet te hulp komen, zoodat de Russen in de lijn Santiatsy—Sialioehotsy—Lioehotsy terug moesten gaan; den 12en October werden zij hier in front en op de beide vleugels omvattend aangevallen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 205