207 - Het rapport zegt: Aan onze zijde het officiers verblijf vaneen torpedojager beschadigd, drie man gesneuveld, drie man gekwetst. Torpedoboot Chidori kreeg een schot bij de machinekamer, geen verliezen. Torpedobooten 64 en 66 onbeteekenende averij. Een later bericht meldde ook nog de beschadiging van de Ja- pansche torpedoboot 58. Dat de torpedovaartuigen na 8 aanvallen op een voorbereiden vijand zoo weinig verliezen hadden, wijst er op dat abnormale omstandigheden hebben bestaan, en de uitkomsten van dit ge vecht zijn geen maatstaf voor de waarde der torpedobooten. X.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 221