9 vermogen der G. K. 50 totaal gewicht van de patroon 7 5 K.G. (Deze gegevens slechts als globaal te beschouwen. Alleen naar een projectielgewicht van 6 K.G. en een patroongewicht van 7.5 K.G.of minder, als vormende de basis van uitgang, moet wor den gestreefd In het Militar Wochenblatt 1903, No. 118, komt een artikel voor: „Vorschlag für die Konstruction eines Schrapnells zur Bekampfung von Schildbatterien" van den majoor der veldartil lerie Rüppel. Deze stelt voor de vulkogels puntkogels te maken, van voren het zwaarst, om ze met de punt naar voren te doen vliegen. De kop van de GK. zou met een lichte schroefdraad verbonden worden aan het cyiindervormige gedeelte. De vulko gels liggen op een spiegel, die ze bij 't springen van de G.K. uit den stalen cylinder drijft. De kogels zelve, bestaande uit 0 gehard stalen mantels, zijn aan de punt met lood gevuld, van achteren hol en leeg. Toch heeft deze kogel nog de dubbele metaalbelasting van de tegenwoordige vulkogels. Blijkt dit systeem te voldoen, dan zouden dergelijke vulkogels moeten worden toegepast, echter de stalen mantels gevuld met Wolfram-metaal instede van hardlood. De vulkogels in de G.K. moeten zijn vastgezet met een sterk rookgevende stof, op de wijze als bv. in Duitschland plaats heeft om het inschieten te vergemakkelijken. Sommigen willen een zoo groote rookwolk doen ontstaan, dat der vijandelijke artil lerie het uitzicht benomen zou worden. Hiermee kan ik mij niet vereenigen, daar zoo'n rookwolk ook een scherm voor de waarneming der uitwerking van het eigen vuur zal zijn. De patroonhuls zal, in stede van uit messing, uit alumininmb vervaardigd moeten worden, om het gewicht hierdoor tot op 1/3 te verminderen. Ook deze hulzen laten een meermalig gebruik toe. De buis ook van aluminium te vervaardigen. Door Karl Puff te Spandau is een patent genomen op een afsluitkap voor tijd- buizen, waardoor de buis beschermd wordt tegen atmosferische invloeden. Een gelijkmatige verbranding der sasringen wordt hierdoor verzekerd. De kap is zoodanig met den sasring verbon-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 23