- ki *4* a7i-^/V'; - 7- rz. „fr 14 in Frankrijk Pk 35 P(a -f k) bij Krupp Pk 39.5 P(a -j- k) bij Ehrhardt Pk 40.4 P(a kj bij Schneider et Gie Pk 3.7 Pa Wij nemen aan Pk 40 P(a k), waardoor dus het ge wicht der affuit Pa 300 K.G. wordt, met inbegrip der schil den, doch zonder te rekenen op het gewicht der op de kniekus sens van de affuit knielende bedieningsmanschappen. Boven staande formule wordt dus aP'— Pc 2.25 X 500 230 X 0.75 druk z= 1905. b 0.5 De druk door het terugloopende stuk uitgeoefend ip 1750 K.G.M., zoodat een"onbeioeeglijke stand van het stuk verzekerd is. Om deze affuit in behoorlijke lasten te verdeelen draagt 1 muil dier de bovenaffuit 100 K.G.1 muildier de benedenaffuit 100 K.G., 1 muildier de raden, schild, as en c.q. de spoor, eveneens totaal 100 K.G. Wat de constructie dier affuit betreft, kwam een artikel voor in de Internationale Revue, April 1902, Supplement 37, over de gunstigste vorm der affuitlichamen bij kanonterugloop. Een buisvorm is niet de gunstigste vorm voor een affuit, de trog- of kastvorm is beter. De affuit dient als schietstel voor het kanon en moet zonder van stand te veranderen de schok- werking van den terugloop van het kanon verdragen. Bij het afgaan van het schot werkt deze druk het sterkst ter hoogte van het zwaartepunt en neemt naar den staart toe af. Naar achteren toe kan de staartconstructie zwakker en dus lichter worden. Bij buisvorm kan dit niet. Een trog- of kastvorm is dus aan te bevelen, waardoor een gewichtsvermindering van 10 verkregen kan worden. Ook voor de affuit van het gedragen kanon wordt de trogvorm, zijnde ook het gemakkelijkst op te la den, aangenomen. Schilden. Ehrhardt geeft voor zijn berggeschut schilden van 55 K.G. bij een dikte van 3 m.M. Deze dikte is niet voldoende In het verslag der commissie tot onderzoek van het mitrailleur- vraagstuk in Nederlandsch-Indië vestigt de commissie de aan dacht op de gewichtige voordeelen van schilden bij mitrailleurs \L {fryAv;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 28