294 de kaart en oefenen hunne officieren op die wijze in het ge makkelijk en vlug ori├źnteeren en lezen? Het goed lezen eener topographische kaart, en vooral van een op kleine schaal, is werkelijk niet zoo eenvoudig en gemakke lijk als men wel meent, want eerst na langdurige oefening en onder deskundige leiding kan daarin de voor elk troepenofficier zoo dringend noodige vaardigheid worden verkregen. Besluiten wij daarom met het uitspreken der hoopvolle ver wachting, dat, naarmate de nieuwe militaire kaarten geleidelijk gereed komen en ter beschikking van de troepen worden gesteld, ze tot eene grondige oefening in het kaartlezen mogen opwek ken, opdat ze ook voor het Leger het meest mogelijke nut zul len kunnen afwerpen. BataviaJanuari 1905. J. J. K. Enthovek.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 310