312 voorschriften het den kwartiermeester ook moeilijk steeds een goed overzicht over den stand der verstrekkingen te behouden. Deze geschieden volgens schaftorders, die wel is waar gegrond zijn op de in het tarief vermelde hoeveelheden, doch dit verband onmiddellijk verliezen indien men zich niet strikt aan de volg orde der menus houdt. En dit is juist voor een goede verpleging een groot bezwaarde verstrekking van enkele menu's moet in het belang van den troep wel eens worden nagelaten, hetgeen vanzelf tot verschillen aanleiding zal geven. Zonder in overdrijving te vervallen, kan veilig worden aan genomen, dat menig troepenofficier zijn handteekening onder een proces-verbaal heeft gezet, daartoe gedreven door een zeker gevoel van kameraadschap tegenover zijn collega-kwartiermees ter, daartoe gebracht door de gedachte dat deze anders geldelijk de dupe zou worden van een samenloop van omstandigheden, die voor een ieder die het leven te velde kent of medegemaakt heeft volkomen begrijpelijk en duidelijk is, maar waarop tegen over de Algemeene Rekenkamer geen beroep is toegestaan. M. C. Boon, Kapitein-intendant. Wordt vervolgd.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 328