- 356 Rohrkonstruktion festgelegt haben, die der von Ihnen verlangte Leistung entspricht, aber ein Rohrgewicht von 120 K.G. nötig macht, jedoch bei einer Rohrlange von nur 1200 m.M. Wir hoffen, dass das Mehrgewicht von 20 K.G. bei unserer beabsichtigten Konstruktion bei der geringeren Lange und einer guten Schwer- punktslage zu tolerieren sein wird. Wir schreiten nun an den Entwurf der Lafette". Tevens werd medegedeeld, dat patent was genomen op het aanwenden van een mantel, alleen ter vermeerdering der terug- loopende massa, zoodat geen bezwaar meer werd gemaakt tegen openbaarmaking van het project. Daar aan dit geschut hetzelfde denkbeeld als door ons geop perd ten grondslag ligt, verdient een korte beschrijving hier aanbeveling, ook opdat men kunne constateeren, dat op het ge bied van berggeschut een belangrijke schrede voorwaarts gedaan werd. Hiermede dient door het Nederlandsch-Indische leger rekening te worden gehouden, waar het zich nieuw, maar thans reeds verouderd, geschut staat aan te schaffen. Schneider Cie hebben een nieuw bergkanon geconstrueerd van belangrijk grooter vermogen dan het snelvurend berggeschut van 7.5 c.M. M. 1898. De firma meldde ons bij het toezen den van beschrijving en afbeeldingen van dat stuk in het begin van 1904: „Comme vous le supposez, les documents se rappor tent a un rnodèle remontant a quelques années en arrière et notre nouveau matériel de montagne réalise des perfectionne- rnents qui lui assurent une supériorité par rapport le rnodèle envi- sagé par vous." Tegen het bekend stellen dier verbeteringen maakte de firma bezwaar. Ook van de firma John Cockerill kregen wij de mededeeling, dat nieuw bergartillerie-materieel in studie genomen was. Hier omtrent is ons niets naders bekend geworden. Beschrijving van Skoda's 7 c.M. Bergkanon, M. 1904. (Zie de afbeeldingen A, B, C en D.) A. Kanon met sluitstuk en mantel. Het kanon bestaat uit het eigenlijke kanon met sluitstuk en een mantel, beide van hetzelfde gewicht.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 372