362 - Vuurhoogte: 83-5 m.M. Middellijn raden: 1000 m M. Spoorbreedte: 850 Verticale richthoeken tot 16° en 8° m.M. Horizontale richthoeken tot 3° m.M. c. Gewichten. Kanon met sluitstuk: 110 K.G-. Sluitstuk: 12 Mantel: 110 BovenafFuit: 110 Richtmiddelen7' Voorstuk affuit met schild110 Achterstuk met spoor: 50 Raden60 Stuk in batterij557 Korf met 8 patronen53 Zooals men uit de vorenstaande gegevens ziet, is ballistisch op het gebied van berggeschut een belangrijke schrede voorwaarts gedaan. De energie aan de monding werd 45 M.T., de V0 420 M. Het projectielgewicht is echter slechts 5 K.G., waardoor het nuttig effect van de G.K. te veel achterstaat bij een G.K. van 6 K. G. van veldgeschut. Ook de vuurhoogte is te hoog. Voordeelen daarvan zouden wel zijn gemakkelijker bediening en hooger gelegen richtlijn voor vuur bv. op levende doelen, doch deze voordeelen zijn gering tegenover het nadeel, dat het grootere trefvlak oplevert, terwijl toch ook bij geringe vuurhoogte de richtlijn door middel van verlengstukken van den opzet even hoog gesteld kan worden. Trouwens directe richting zelfs op levende doelen is niet meer van onzen tijd. Blijkt nu, dat wij ten gevolge van technische bezwaren con cessies moesten doen, wat betreft gewicht en lengte van het door ons voorgestelde kanon geen overwegend bezwaar trouwens, waar het draagzadel niet meer dan 20 K.G. zal wegen aan de ballistische eischen moet streng de hand gehouden worden, om te kunnen voldoen aan den eischHet geschut te velde voor het

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 378