400 ■of met de bagage nagevoerd wordt. Door het aanbrengen van ■een draagriem wordt het mogelijk gemaakt den broodzak ook op den rug te dragen broodzak N. M. en uit dien broodzak N. M. ontstond, door eene kleine vergrooting, het aanbrengen van een tusschenschot en nog enkele andere details, de tegen woordige veldzak, die eerst van ongeverfd Ylaamsch linnen, later van lichtbruin en nog later van donkerbruin Ylaamsch linnen werd vervaardigd. Bij ons leger ging men verder, en deed men den door de invoering van den veldzak nutteloos ge worden ransel vervallen. De veldflesschen waren evenals de onze van aluminium, met vilt overtrokken. Tot de uitrusting behoorde bovendien nog een sterk zakmes met ring, dat aan een kettinkje achter aan den koppel werd gedragen. J. H. A. van de Watee.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 416