410 dat daarin in korten tijd een hindernisbaan kan te voorschijn geroepen worden. Behalve voor deze bepaalde oefeningen, zal men hiervan ook nu en dan kunnen gebruik maken bij het ge wone gymnastiek-onderwijs, waardoor dit steeds eene uiterst aangename en welkome afwisseling zal aanbieden. Zooals wij weldra zullen zien is dit op betrekkelijk eenvoudige wijze te verkrijgen. Tinus. Wordt vervolgd.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 426