420 - van de commissie in Nederlandsch-Indië voor1901 en 1902. 1904. Q 320/0. Snouck HurgronjeDr. C. Atjehsche taalstudiën. 330/1. Westenenk, L. C. Atjehsche tolk. 1903. 335/1. EngelhardH. E. D. De afdeeling Doesoenlanden. 350/1. SpenserSt. John. Sir. Rajah Brooke 1899. 352/1. TrompS. W. Eenige mededeelingen omtrent de Boeginee- zen van Koetei. 397/1. Boos, S. lets over Endeh (Flores); met woordenlijst en samenspraken in het Hollandsch en Endeneesch. 1877. R. 2. Abel. Wetten en wetsbepalingen van belang voor de land macht; met aanteekeningen en alphabetisch register. 2e druk 1904. 33. Technische voorschriften voor de levering en verpakking van benoodigdheden ten dienste van 's Rijks overzeesche bezittin gen. 4e uitgave. 1904. 39/1. Visser, J. W. Wijzigingen en aanvullingen van de Indische comptabiliteitsvoorschriften, met aanteekeningen ten behoeve van het onderwijs. Supplement 1904. K/7A. 12/1. Leidraad Stafdienst voor het Nederlandseh-Indische leger. 1905. 21 3, Handleiding ten gebruike bij het onderwijs in de paarden kennis op de kaderscholen der bereden wapens met atlas. 1900. 44/1. Regelen voor het beheer der militaire gebouwen en voor de toekenning van huisvesting en van bureaulokalen enz. 1905. 70/1. Instructie voor de chefs der opnemingsbrigades van den Topo- graphischen Dienst 1904. R/A. 71/1. Instructie voor de opnemers van den Topographischen Dienst. 1904. 72/1. Instructie voor de Triangulatiebrigade. 1904. 72/2. Technische voorschriften ten gebruike bij de Triangulatiebri gade. 1904. 86/1. Hiegiënische en andere wenken voor den soldaat, Maleische vertaling 1904. r/B. 87. Handleiding voor het gebruik van spring- en ontstekingsmid delen door infanterie. r/D. 10,0. Algemeene en grondregels voor de exercitiën der bereden artillerie. 11/1. Reglement op de exercitiën der bereden artillerie, scholen te voet, kanonnierschool. 21/la. Reglement op de exercitiën der veldartillerie, scholen te paard, stukrijderschool.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 436