421 „,'D. 50/1. Richtvoorschrift voor de bereden artillerie. „/E. 21/3. Reglement op de exercitiën der vestingartillerie. IY. Sectie mortieren van 7 e.M. A. 1905. R/E. 21/4.(Maleisch). 30. Handboek voor de vestingartillerie, hoofdstuk VIII—XIV 1904. 30/1.hoofdstuk V VII (Maleisch). ,,/F. 2/1. Reglement op de exercitiën voor de genietroepen. 1905. „/H. 71/1. Voorschriften omtrent het militair geneeskundig onderzoek (bijlage van het Nederlandsche staatsblad No. 113). S/1 44/1. Harrwitz, F. Taschenbuch für Prazisionsmechaniker, Opti- ker, Elektromechaniker und Glasinstrumentenmacher. 1905. ,/3 49/3. Generaal register over deel I t/m XV van de veeartsenij- kundige bladen voor Nederlandsch-Indië. T/l 5. Koloniaal verslag 1904. Nederlandsch Oost-Indië. „/I 11. Regeeringsalmanak 1905. 2 dln. „/I 13. Naam- en ranglijst der officieren van de Land-en Zeemacht in Ned.-Indië. 1905. jl 131.van het Nederlandsche leger en van de landmacht in West-Indië. 1 18. Statistiek van het vervoer op de spoorwegen en tramwegen met machinale beweegkracht in Nederlandsch-Indië over het jaar 1903. V/1 26. Verrichtingen en bewegingen van Hr. Ms. schepen en vaar tuigen van oorlog behoorende tot het eskader in Ned.-Indië. 1904. „/I 28. Verslag van het mijnwezen over het 2e kwartaal 1904. V/1 30. Verslag omtrent den staat van's lands plantentuin over 1903. „/I 40/1. Verslag van de commisie belast met het ontwerpen van grond slagen voor een rijkspensioenfonds voor weduwen en weezen van militairen beneden den rang van officier. „/I 42. Statistisch overzicht der behandelde zieken en der behandelde zieke paarden en muildieren van het Nederlandsch-Indische leger 1903. V/1 43. Supplément a la statistique médicale de l'armée indo-néer- landaise. 1903. „jl 101. Vijf en veertigst algemeen jaarlijkseh verslag van de hoofd commissie der jongens-weezeninrichting te Soerabaia 1903 1904. 1 108. Studies in volkskracht. „/I 112. Verslag van den dienst van het boschwezen in Ned.-Indië over het jaar 1903.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 437