449 blazen en hen met onze signalen hebben bekend gemaakt. De door hen gebruikte hoorns zijn onze oud-model infanteriehoorns. De bewapening der ruiterij bestaat uit een klis en een of meer lansen, waaronder de voor den ruiter onmisbare lasso of striklans. Vroeger droegen velen, vooral de aanvoerders, een wa- djoe ranté of een lamena. Een wadjoe ranté is vervaardigd van deugdzaam stalen, ijzeren of koperen ringetjes, van 0.5 c.M. middellijn, aan elkaar gesoldeerd. Deze maliënkolders, van mouwen voorzien, wegen 3.95 a 5.48 K.G-. De lamena is iets zwaarder en bestaat uit een dei gelijk strijd- buis, doch is vervaardigd, niet van aan elkaar gesoldeerde- ringetjes, doch van stalen of koperen over elkaar geschoven schubben. Tegen sabelhouwen en lansteken zijn zij bestand,, tegen geweerkogels echter niet, al werd zulks wel eens be weerd. Tegenwoordig zijn beide soorten van harnas echter in onbruik geraakt. In het gebruik der inheemsche wapenen zijn de Boegineezen goed geoefend; ze weten de lans met grootezekeiheidnaai het doel te werpen, waartoe alsdan werplansen gebezigd worden;, ze hanteeren de kris met vaardigheid, wat echter volgens v. Staden ten Brink niet van de klewang gezegd kan worden. In het open veld maken de Bonieren geen gebruik van geschut, doch wel tot het verdedigen van bentengs of versterkte kam pongs. De artillerievoorraad is echter uiterst gering, en wat zij nog bezitten is volstrekt van onwaarde. Ook de affuitage is even slecht. In den regel bestaan de affuiten uit een lomp en ge brekkig namaaksel van onze rolpaarden of ook wel van onze scheepsaffuiten, en zijn daarenboven zoo oud en wrak, dat het- gevaar voor de bedieningsmanschappen niet gering te schatten is. De projectielen laten eveneens veel te wenschen over. Zelden hebben zij kogels van het gewenschte kaliber, en bezitten zij die, dan is de voorraad daarvan onbeduidend. Yeelal wordt dan ook van stukken oud ijzer, steenen en andere harde zelfstandig heden gebruik gemaakt en daarmede de vuurmond in den regel volgepropt en overladen. De aanwezigheid van de volgende vuurmonden is bekend.in kampong Beroe (nabij Badjoé) zijn 2 ijzeren karonades van 5 c.M., in Tibodjong (Watamponé) 2 bronzen kanonnen van 7 c.M. V.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 465