467 bij de veelvuldig voorkomende wisseling onder het onderwijzers personeel van de lagere klassen, als gevolg van andere door hen te verrichten diensten, eene ongelijke verdeeling van de leerstof te voorkomen. Bij wijze van belooning, en misschien ook in het belang van de werving, zou het aanbeveling verdienen, de pas afgeëxer- ceerde recruten die familiebetrekkingen op Java hebben des- gewenscht een verlof van 8 tot 14 dagen toe te staan, voordat ze naar hunne nieuwe korpsen worden opgezonden. Afdeeling A. ongewapend. Gedu rende 's Morgens. 's Middags Theoriën. Ie week. Vrijdag. 2e week. Vrijdag. 3e week. Vrijdag. 4e week. Vrijdag. 6i/ï 7 - 7 7 -71/4 6!/28 6V2 7 - 71/2 7 71/* 61/2—8 61/' 7 - 71/* 61/2 -7 7x/4 61/2- 7 - 71/2- 8 - 6V2— 7 71/4 -8 8»/« -81/2 Hoofdstuk I 42 t/m 45 R.I. (Hoofdstuk I 50 t/m 58 R.I. (uitgezonderd 52, en saluee- ren; art. 173 I.D. Marschoefening. Hoofdstuk I 42 t/m 45 R.I. I 50 t/m 58 R.I. uit- igezonderd 52 en hoofdst. II le onderdeel R.I. Marschoefening. Hoofdstuk I 42 t/m 45 R.I. J II le onderdeel R.I Marschoefening. Hoofdstuk I 42 t/m 45 R.I. II le onderdeel R.I. 53 cc. S.V. Marschoefening. 443/i theorie over hy giënische wenken, tucht,orde (zie inlei ding). 4s/i— 5 Hoofdstuk I 42 t/m 45 R.I. 4—44/2 theorie als voren en G.D. art. 12, ra yonsbepaling en ver boden huizen. 41/25 als 's morgens van 78. 4 - 4112 voorbereidende schietoefeningen 53 a. S.V. 41/243/4 Hoofdstuk I 42 t/m 45 R.I. 43/45 Hoofdstuk II le onderdeel R.I. dagelijks van 91/4 10 u. v.m.; 's Woensdags van 4^4—5 n.m. (zie toel.) Maandag le les I.D. nsdag 2e Woensdag le„ Vrijdag 2e Zaterdag 3e M. le en 2e les I.D. D. lelesV.W. enM. W. 3e les I.D. V. le en 2e les V. W. en M. Z. le t/m 3e les I.D. M. le en 2e les V. W. en M. D. 4e les I.D. W. 3e V.W. en M. V. le t/m 4e les I.D. Z. 2e en 3e les V.W. en M. M. 5e les I.D. D. 2e en 3e les V. W. en M. W. 5e en 6e les I.D. V. 4e les V.W. en M. Z. le t m 6e les I.D.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 483