468 Afdeeling B. bewapend met geweer en leergoed. Afdeeling C. (bewapend als voren). Gedu rende 's Morgens. 's Middags. Theoriën. 7- 71/4 7i/281/2 6V2-8V2 61/263,'4 14: 7I/4. 71/2—81;, 6i -81/s 61/2—63/4 6s/4—7i/4 71/2-81/2 61/2—8V: Noot. I Hoofdstuk I 47 t/m 49 R.I. I II 2e onderdeel tot 104 R. I. 116 en 117 R.I. en hertaling le onderdeel met geweer, afwisselend, marschoefening. Hoofdstuk I 47 t/m 49 R. I. II 2e onderdeel 116 tot 131 R. I. 92 tot 104 R. I. en herhaling le onderdeel met geweer af wisselend. Marschoefening. Hoofdstuk I 47 t/m 49 R. 1 I II le en 2e onder- deel R. I. Marschoefening. 4 -41/4 Hoofdstuk I 47 t/m 49 R.I. 41/441/2 Hoofdstuk I 2e onderdeel tot 104 R.I. 41/2—5 53 b. S.Y. 4 41/2 Hoofdstuk II 2e onderdeel 116 tot 131 R. I. 41/2- Van af de 3e week in de.ze afdeeling: t/m de 3e maand van het onderricht 's Maandags van 91 10 v. m. 's Dinsdaqs 61 /2 8J/2 v. m. 's Zaterdags 9^-10 v.ra. 53 c. S. V. en voor hen die niet schieten 53 a. en b. De theoriën op Maandag en Zaterdag en de morgenexercitie van Dinsdag vervallen dan. 53 b. S. V. 441/4 Hoofdstuk I 47 t/m 49; 41 4 —5 Hoofd stuk II le en 2e onder deel R.I. Als voren. M. 2e, 3e en 4e les V.W. en M. D. 7e les I.D. W. 5e les V.W. en M. V. 6e en 7e les I.D. Z. 4e en 5e les V.W. en M. M. 3e en 5e les V. W. en M. D. 8e les I. D. W. 2e en 4e les V.W. en M. V. 5e t/m Seles I.D. Z. le t/m 5e les V. W. en M. D. le t/m 9e les I.D. W. R. v. K. over tredingen. V. le t m 5e les V. W. en M. D. le t m 5e les V. W. en M. W. R. v. K. over tredingen. V. le en 2e les O. D. Gedu rende 's Morgens. 's Middags. Theoriën. le en 2e week. 61/2—7 Hoofdstuk I 47 t/m 49 en hoofdstuk IV R. I. 441/2 Hoofdstuk III tm 192 R. I. en 200 R. I. D. 2e en 3e les G.D.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 484