472 Art. 73, 74, 76, 82, 84, 86, 87, 91 t/m 93, 97, 162 en 163. De menage, beknopt overzicht, dienst van kok en bij kok en inkoopers, soldij. Art, 102, 103, 104, 107, 111 t/m 114, 129 en 130. De eerbewijzen, het opvolgen van bevelen. Art. 5, 8, 172 t/m 176, 178. Politie in 't kampement, wat daaromtrent geregeld is bij 't korps, vergunning tot toelating en verblijf in het kampement, het schoolgaan van kinderen, warongs, crediet, spelen, vechterij, geneeskundige behandeling van zwangere vrouwen Art. 35, 51, 132, 133, 134, 137 en 138. Na de 3e maand worden de recruten in afd. C. geacht zoover gevorderd te zijn, dat zij het geleerde practisch in toepassing kunnen brengen. Zij worden dan, uitsluitend op zon- en feest dagen, bij toerbeurt voor de verschillende werkbeurten in de compagnie gecommandeerd. Garnizoensdienst. Ie les. Over de wachten in het algemeen en waartoe zij dienen. 2e les. Het aflossen der schildwachten en hunne algemeene verplichtingen. Art. 73 t/m 87. 3e les. Patrouilles en visitatiën. Art. 101, 106 t/m 108, 110 en 111. 4e les. Over de eerbewijzen der schildwachten. Art. 150, 164 t/m 169. Voorschrift wapening en munitie. Ie les. Het toebehooren van het geweer en van de voorwerpen tot de wapening behoorende, hoofd- en onderdeelen van het geweer. 1 t/m 6. 2e les. Het uiteennemen en ineenzetten van het geweer. 9 t/m 20. 3e les. Reiniging, onderhoud en behandeling der wapening. 21 t/m 42. 7e les. 8e les, 9e les.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 488