481 - Gedicteerd aan de ad- 5. Ik bevind mij tusschen hoofdmacht en voorhoede^ judanten en orderhalers der zelfstandige troepen- Brigadecommandant, deelen en der voorposten. X. Te 8 V.M. is de infanterie spits gekomen ter hoogte van Karang Djati. De brigadecommandant heefc van den voorhoede commandant nog slechts het bericht ontvangen, dat 1 pel. cav. door 1 eskadron van den vijand verdreven is uit desa Ngamponr en teruggetrokken op Karang Djati. Dit bericht heeft den brigade commandant aanleiding gegeven den bataljons bij de hoofdmacht te gelasten de linkerflank door patrouilles te beveiligen. Ongeveer te 830 V.M. hoort de brigadecommandant vrij geregeld vuren bij de voorhoede, waarop hij zich daarheen begeeft, den artilleriecommandant inmiddels opdragende al vast geschikte stellingen voor de artillerie te verkennen. Bij de voorhoede aangekomen, verneemt de brigadecommandant van den commandant der voorhoede, dat de vijand 2 comp. tot 't gevecht heeft ontwikkeld. Vermits het bij een ontmoetings gevecht zaak is naar eene snelle ontwikkeling te streven (zie Regl. Inf. N. I. punt 468, 2e al.), geeft de brigadecommandant thans- aan den commandant van het voorste bataljon van de hoofdmacht den last, zijn bataljon op den linkervleugel van het 8e tot 't gevecht te ontwikkelen. Hij laat dezen last door den hem toe- gevoegden stafofficier overbrengen, hem tevens opdragende de- rest der hoofdmacht zoo mogelijk aan de N. zijde van Kenangkan in verzamelvorm te doen opmarcheeren. Aan den commandant der cavalerie wordt het bevel gezonden den linkervleugel der voorste gevechtslinie te beveiligen. Van den artilleriecommandant vernomen hebbende, dat de ar tillerie aan de Z. O. zijde van Kenangkan in stelling zou kunnen komen, begeeft hij zich daarheen, geeft den last tot in batterij, komen en laat het vuur openen op 's vijands rechtervleugel. Nauwelijks zijn een paar schoten gelost of eene sectie vijan delijke artillerie opent het vuur ongeveer van de K. van Kebonan. De beide sectiën veldartillerie brengen het vuur hierop over. De vijand begint intusschen zijn rechtervleugel te versterken^ terwijl eene batterij bergartillerie het vuur opent van den rug:

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 497