498 „exercices répétés. II ne faut done jamais, comme on l'a un „moment voulu faire en France, mettre des sous-marins en ré- „serve. II n'y a d'efficaces, de réellement prêts que les sous-marins „constamment armés et tenus en haleine par des exercices ré- „pétés. II faut avoir des officiers et des équipages entrainés. „Aussi, au lieu de voir les officiers et les équipages passer sur „le sous-marin pour faire ensuite tout autre chose, il faudrait, „a notre avis, les spécialiser, créer un brevet de sous-marin, et „conserver ces brevetés pour l'armement des sous-marins, de „preference a tous les autres en temps de guerre. Na deze lange uitweiding over hetgeen in Frankrijk op het gebied der onderzeesche navigatie werd verricht, zullen we in het kort aanstippen, hoe ver men in andere landen gevorderd is. Engeland is nummer twee op de lijst der onderzee-mogend- heden en heeft, na lang dralen, de zaak in eens zeer krachtig aangepakt door vijf booten te bestellen bij de Electric Boat Com pany in Amerika en dadeiijk daarna de Ai t/m A4 te bouwen, welke echter een grootere waterverplaatsing hebben dan de eerste booten, en wel 200 tegen 120 ton. Daarna werden nog een 20 tal booten besteld, maar er zijn er nog niet meer dan 10 in dienst, terwijl nog een drietal op het punt staan om afgeleverd te worden. De rest wordt afgebouwd op de werf van Vickers- Maxim te Barrow in Furness, welke firma, oorspronkelijk het recht verkregen hebbende van de Electric Boat Company om haar type van booten te bouwen, tallooze verbeteringen en ver anderingen daarin heeft gebracht en thans vermoedelijk ge noemde maatschappij voorbij is gestreefd in het maken van nieuwe ontwerpen voor de Engelsche marine. In Amerika bezit de marine 8 onderzeesche booten, en wel de Holland, Plunger, Grampus, Pike, Adder, Mocassin, Shark en Porpoise. Yan deze door de Electric Boat Company gebouwde vaartuigen heeft men niet veel genoegen gehadaverijen waren aan de orde van den dag. In 1903 werd de aanbouw van onder zeesche booten tijdelijk gestaakt als gevolg van de zeer scherpe concurrentie van de Lake Torpedo Boat Company met de Elec tric Boat Company, welke strijd overgebracht werd op politiek terrein, waar de zaak zeker niet thuis behoort. Het gevolg van een en ander is geweest, dat, zonder onderzoek omtrent de waarde

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 509