513 De tactische eenheid der bereden infanterie is de compagnie. De compagnie is ingedeeld in vier sectiën, bestaande uit groepen van 4 man (1 groepscommandant en drie man), en telt 5 officierenT 5 sergeanten, 6 werklieden, 2 hoornblazers, 123 minderen; totaal 141 man met 142 paarden 1) Als bevelhebber van het leger in Britsch-Indië richtte Kitchener ook daar te lande vier afdeelingen bereden infanterie op 2), om trent welker organisatie enz. mij echter geene nadere bijzonder heden bekend zijn. In Zuid-Afrika zijn thans de bereden infanteriebataljons tot (drie) regimenten vereenigd, gelegerd te Middelburg, Standerton en Harrismith. 3) (Wordt vervolgd.) H. B. 1) Neue Mil. Blatter 1904 No. 18. 2) Notes on Organisation and Equipment biz. 22. 3) Intern. Revue. Aug. 1904.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 529