515 boe piket. Werd dus de schijf in de middenstrook geraakt,, dan werd de flesch verbrijzeld, verloor de schijf haar steun en viel. Om deze geheel voor het oog te doen verdwijnen was kort vóór de schijven een lage borstwering opgeworpen. De deelnemers kampten korpsgewijze tegen elkaar; afstand naar keuze doch voor allen gelijk, evenals bij een echten kamp. Al leen de houding moest dezelfde zijn als die door de schijven voorgesteld. De eene groep schoot op de schijven die voor de- andere stonden, wat, gelet op den geringen evenwijdigen afstand der banen, geen bezwaar bij het richten opleverde. De schijf die- viel wees de overeenkomstige schutter aan die getroffen was. Vanzelf waren er bepalingen omtrent een strijd tot het uiterste, waarbij elke groep alle toegestane patronen verschoot, dus ook van de uitgevallenen, of een gewonen strijd, waarbij iedere schutter alleen zijn eigen aantal mocht verschieten. Om kort te zijn, er werd uitmuntend en met opgewektheid geschoten door verschillende groepen, hoewel weinig schijven vielen. Dit kwam, omdat het kwetsbaar oppervlak van een flesch te klein was en oor- of wang- of schouderschoten geene uit werking hadden. Ook het schieten op met water gevulde varkens blazen viel in den smaak, hoewel de doelen eveneens wat klein waren. Buitengewoon moeilijk waren de wedstrijden op slingeren de bollen. Intussc'nen, niettegenstaande de hitte en de afgelegen ligging van het schietterrein, was het aantal deelnemers zeer groot, waartoe de vrijheid bij het schieten en de afwisseling der doelen als de naaste aanleiding mogen worden beschouwd. Zoo was op een vrije baan de voorwaarde3 patronen, na 50 M. looppas, op 200 M. ringschijf. Eerst om 9 uur kon dit nummer beginnen. We moesten het deelnemen met het oog op den tijd wat beperken, toch waren er 3 winners die onder die omstandigheden nog 33 pun ten schoten. Na dien tijd heb ik tal van proeven genomen om valschijven te vervaardigen zonder flesschen, maar ook zonder haakjes en veertjes, als die van het Zwitsersche model, aangezien dit peuter- werk aanleiding zou geven tot voortdurend haperen en zelfs bij de zorgvuldigste afwerking Sidin of Kromo toch dadelijk kans

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 531