518 bare schijf. Immers alle tijd voor aanwijzen vervalt. De treffers wijzen zich zelf aan. En mocht het iets langer duren, dan komt zulks omdat de man zich meer moeite geeft met het richten. Trouwens schieten is geen aangenomen werk. Ik heb liever 10 schutters die hun best doen dan 15 die in deDzelfden tijd er maar op los poffen. En nu eene toelichting op de houten valschijven. De eenvoudigste vorm is deze De kogelgaten zijn iets klei ner dan de middellijn van den kogel, goed rond en aan de achterzijde weinig verwijd. Ik laat ze met wat leem dichten en na afloop van het schieten met houten pennetjes opvullen. Er kunnen zeker wel een paar honderd gaatjes in zijn alvorens de schijf onbruik baar is. Het onderhoud is dus al heel gemakkelijk. Merkwaardig is het evenwel om te zien, hoe dit soort schijven den schietlust opwekt. Menschen die op wanhopige wijze mis schoten of lusteloos hun 5 patronen afvuurden, onverschillig of ze wat raakten of niet, vroegen nu hierop eens te mogen schieten. De spanning verhoogde met elke schijf die omtuimelde, en daar het natuurlijk een soort kamp werd bleef iedereen het einde met belangstelling afwachten. Daar zat iets van de werkelijkheid in; de zichtbare uitwer king van het schot prikkelde. Hoe grooter de schijf wordt, hoe grooter de in beweging te "brengen massa, hoe minder kans van vallen. Ik geloof dan ook, dat we voor valschijven, op deze wijze samengesteld, niet verder mogen gaan dan hoogstens een borstschijf. Dit is intusschen meer dan voldoende, want wat zullen we in werkelijkheid van een goed gedekten vijand te zien krijgenZeker niet meer dan een kop, hoogstens een stukje schouder er bij. Laten we dus onze menschen niet verwennen met reuzendoelen, zwarte figuren op lichte achtergronden, die de vijand ons ook niet zal bieden. "Verleden jaar werden de laatste oefeningen van eenige korpsen te Weltevreden, gevechtsschieten op onbekende afstanden, op het sawahterrein nabij Kamal 1) gehouden. Het terrein deugde evenwel niet voor eene eenigszins dragelijke tactische onderstel ling, want welke vijand zou 't in zijn hoofd krijgen om over eene drassige open sawahvlakte van een goede 1000 M. uitge- 1) Een strandkampong ten "W. van Bata\ia.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 534