536 van Boni. Herhaaldelijk toch werd de vorst door den Gouver neur op zijne plichten gewezen, maar het lijkt wel alsof hierbij voor dooveman's ooren gepreekt werd. Dat ons prestige bij zonder geschaad wordt, indien 's vorsten handelingen niet ten spoedigste krachtig worden tegengegaan, spreekt als een boek. Het heeft dat prestige toch al geen goed gedaan, dat La Pawa- wooi tot nog toe ongestraft zijn gang heeft kunnen gaan, en om nu nog langer te wachten, totdat de vorst op de onzerzijds tot hem gerichte woorden tot inkeer zal komen, is onverantwoor delijk, nu in Maart 1903 Boni door den Gouverneur van Cele bes „voor het laatst" en nog later „voor het allerlaatst" werd gewaarschuwd. J. VAN DEK WEIJDEN.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 552