562 n m nm>2°/00 n m Wordt uit de batterij waargenomen, dan vervallen kolommen 7 en 8 en gelden voor de zijdelingsche afwijkingen van het schot kolom 2 en 3 (4 en 5), wanneer men met een Rechter (Linker) zijpost waarneemt. Aanwijzingen voor de waarnemingsposten. De waarnemingsposten worden bezet en telephonisch met de batterij verbonden. De waarnemer richt het richtvlak op den ballon. Wordt uit de batterij waargenomen, dan staat deze waarnemer in het midden der batterij. De batterijcommandant neemt met een veldkijker of met het vrije oog de zijdelingsche afwijkingen der springpunten waar een waarnemer naast hem, voorzien van een richtvlak, meet de grootte dier afwijkingen en let op de be wegingen van den ballon. Dit laatste vooral is van gewicht bij den aanvang van het vuur, deels om eventueel eene zijdelingsche correctie voor de geheele batterij te kunnen opgeven, deels om de springhoogte zóó te kunnen regelen, dat spoedig goede spring punten worden verkregen. De waarneming van de zijdelingsche bewegingen van den ballon moet reeds vóór de opening van het vuur plaats hebben. Het richtvlak wordt hiertoe met de ver- 1 2 3 4 5 6 7 8 No. in fig. L R (-) L (-) R L R 1 2 m m 5 n m n—m 2 n m n+m 2 6 n n n 9 n m nm 2 Linkerzij post. Rechterzij {iü£t. Resultaat der -waarnemingen. 0 0 0 0 0 0 0 0 n jj 6i n n ij

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 580