592 expeditie, bij meerdaagsche oelening enz. te lastig zijnin zulke gevallen kan, met behulp van een koord, het borsteltje gebruikt worden. c. Als regel dient gesteld, dat het geweer steeds licht is in gevet, niet dat de loop blank is, zooals men bij inspectie wel eens verlangt. Roest verdwijnt door het gewone poetsen toch nooit, terwijl de proef bij het Noorweegsche leger duidelijk aantoonde dat het geen invloed heeft op de schietuitkomsten. Losss roest kan evenwel worden weggenomen door middel van een lap gedrenkt in petroleum, of wel door behandeling met zoutzuur. Dit laatste mag echter nooit in handen van den man gegeven worden, omdat, indien hij het gebruikt op plaatsen waar zulks niet noodig is, het inwerkt. Ingevreten roest blijft steeds bestaan en geeft zg. roestputten te zien. Een geweer met roestputten moet door voortdurend goed invetten tegen verder inroesten gevrijwaard worden. d. Onmiddellijk nadat hij geschoten heeft, behoort de schutter zijn geweer met een vetlap goed door te halen (4 a 5 malen; bij in voering van den loopenborstel wordt het borsteltje met vet be streken). Zulks moet ook geëischt worden na afloop van een veld dienst-oefening en op het terrein plaats hebbenlosse patronen geven nl. nog eerder gelegenheid tot roesten dan scherpe. e. Zijn de geweren aldus goed ingevet medegenomen naar het kwartier, dan worden zij op het geweerrak geplaatst en afgesloten (bv. met behulp van een boom, voorzien van inkepingen). Aldus wordt den man belet zonder toezicht zijn geweer te poetsen, welke methode in Duitschland gevolgd wordt. f. Eéns in de maand wordt het geweer goed schoongemaakt en wel door den geweermaker. Het geweer moet daarbij vast gezet worden in een bankschroef. Zijn de geweren bij een oefening nat geworden, dan gelast de compagniescommandant, dat bij thuiskomst onder toezicht der sectiecommandanten de geweren uiteengenomen, drooggemaakt en ingevet worden; het inwendige van den loop moet echter met rust worden gelaten; is er vocht in gekomen, dan alleen „doorhalen." Bij de proef, genomen bij het 7e Reg. inf., om de loopen alleen onmiddellijk na het schieten in te vetten en ééns in de maand schoon te maken, bleek deze behandeling uitstekend te voldoen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 610