VOOR DE PRACTIJK. Kamerschietoefeningen. Voor oefening tegen I. V. kan men geoefende schutters laten schieten op: le. stukjes bamboe betong, ongeveer in den vorm van kopschijfjes, die, losjes tusschen het gras van den kogelvanger gestoken, bij het raken stuk- vliegen, meestal omvallenieder man zorgt voor zijn eigen schijfjes van beschikbaar gestelde bamboe; 2e. idem, gestoken op vorken, kortstondig te voorschijn komend van achter een miniatuur palissadeering, waar een veilig gedekt bendehoofd zijne bamboezen volgelingen nu en dan laat bovenuitkijken. Hierin brenge men van tijd tot tijd de gewensehte verandering: zijwaart- sche beweging, meerdere schijven, korter of langer te voorschijn komen, met dubbelposten schieten, enz.; het geven van ruime premiën verdient aanbeveling. Voor de sub 2e genoemde oefening neme men geen geheel ingezonken waarnemingspost; voor de palissadeering kan men iets anders stellen, bv. uit een boschje komt een kop te voorschijn en verdwijnt weer. Men zal bemerken, dat niet zij die in buitenmodelhouding op 200 M. goed ringschijf schieten altijd treffen, doch alleen de schutters, die het goed afkomen kunnen melden 1), en daarbij een goeden, d.i. vluggen, aan slag hebben (elleboog horizontaalgoed in den schoudervooraf drukpunt nemen Vele der zg. „fijne" schutters richten te lang, hebben te veel tijd noodig voor drukpunt nemen en tegen den „arm" plaatsen van de kolf. Het doel tracht men snel te pakken, maar dan doordrukken, daar het anders weg is. Wat de veiligheid betreft, gevaar behoeft er niet te bestaan. Men zorge slechts de dikte der dekking te beproeven, en bepale dat hoofd en romp van den man die de schijfjes beweegt onder een paar bamboes moeten blijven (beter is nog een afdak met gleuf voor de schijfjes), handen en 1) Is men nog niet zeker dat de man het afkomen goed kan beoordeelen, laat hem dan desnoods schieten op een in 4 of 9 vakken verdeelde schijf, en geef premie voor een. .zeker aantal goede meldingen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 623