606 -voorarmen op daartoe aangebrachte dwarslatten op den grond blij ven- rusten. (Zie overigens de schets op Plaat XIII.) Zoo noodig houde men de oefening in het terrein en op meerdaagsche oefening, daar waar scherpe patronen gevaar opleveren. S. Javaansch. Een eenvoudige handleiding tot zelfonderricht in het Javaansch, bv. in den trant van de bekende werkjes voor het zelfonderricht in het Maleisch van Lawick van Pabst zou ons Eur. kader een welkom hulpmiddel bie den bij het zich toeleggen op het Javaansch. D.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 624