6 portwezen, spoorwegen, post, telegraphie, telefonie, optische cor respondentie en postduiven). IX. Landsverdediging. a. Nederland. b. Nederlandsche koloniën. c. Buitenland. X. Legerverpleging en legerbeheer. XI. Remonteering; paardenkennis; paardenverzorging en rijkunst XII. Artilleriewetenschap. a. Artilleriematerieel. b. Handvuurwapenen. c. Ballistiek. XIII. Technische dienst der genie; militaire en burgerlijke bouwkunde. XIV. Pionier- en versterkingskunst (vestingbouw, vestingoorlog, kust- versterking). XY. Terreinleer; topographie; meetinstrumenten. XVI. Militaire gezondheidsleer; geneeskundige dienst. XVII. Algemeene militaire wetten en voorschriftenmilitair recht. XVIII. Internationaal recht; oorlogspolitiek en oorlogsgebruiken. XIX. Militaire aardrijkskunde; land- en volkenkunde. a. Nederland. b. Nederlandsche koloniën. c. Buitenland. d. Buitenlandsche koloniën. XX. Biographie; necrologie; gedenkdagen. XXI. Militair onderwijs; militaire opvoeding en opleiding; gymnas tiek en schermen. XXII. Marine; zeetaktiek; samenwerking met de landmacht. XXIII. Verschillende onderwerpen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 640