a. Nederland en koloniën. Benaming van No. of maand ONDERWERP. het en tijdschrift. Jaartal. I. legerorganisatie. 8 Nederland. Ontwerp organisatie van het Veldleger op voet van vrede en oorlog (8 blz.), door W. Vosmaer. Nederlandscli Oost en West-Indië. Werving voor het Indische leger (9 blz.), door P. Lemodi. Het inlandsche element van ons leger (6 blz.), door Senio. b. Buitenland. Zwitserland. De herziening van het militaire wezen, in de bijeen komst te Zoug (9 blz.). Zwitserland. Uittreksel uit het wetsvoorstel tot herziening van het militair wezen, gedaan door de ver gadering van hoogere troepenbevel hebbers. Frankrijk. De wet op den twee jarigen diensttijd (19 blz.), door ge neraal Pédoya. Japan. Het Japansche veldleger (10 blz.'). Duitschland.Staf der genie in het Duitsche leger (31 blz.), door Oberst Carl Schweninger. Engeland. De voorgestelde af schaffing van de militie (7 blz.), door luit. kolonel Telfer-Smollett. Engelsen Indië. De Indische vrij willigers (10 blz.), door Captain W. H. Brown. Engeland. The problem of num bers (6 blz.), door „Crusader". Mil. Speet. Mil. Gids Ind. Mil. Tijds. Rev. Mil, suisse ld. Speet. mil. Strefil, oestr. mil. Zeits. Jahrb. deut. Arm. u. Mar. United serv. mag. Id. Id. No. 10-1904 No. 10—1904 No. 12—1904 No. 9—1904 ld. No. 338, 339 en 340—1904 No. 10—1904 No. 398 en 399—1904 October 1904 ld. Id.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 642