12 ONDERWERP. Benaming van het tijdschrift. No. of maand en Jaartal. Be kustverdediging van de Oostzee. (43 blz.). Intern. Rev. (Arm. u. Flott). Bijvoegsel No. 561904. Be toenemende vuur uitwerking en hare invloed op de tactiek, de legerin- richting en de volksopvoeding (3 blz.), door luit. generaal von Reickenau. Schweiz. mil. Bl. No. 10—1904. Rusland-Japan. De invloed van de heerschappij ter zee der Japan ners op het verdere verloop des oor- logs (1 blz.), door generaal-majoor D. Bigge. Neue mil. Bl. No. 19—1904. Eerste voorwaarde voor tactische oefeningen op de kaart (3 blz.), door maj. Kiessling. Mil. Wochenbl. No. 134—1904. Russisch-Japanschen oorlog. Over het falen van de Europeesche theo rie in den (3 blz.), door C. v. B. K. Id. No. 136 1904. Tactische vraagstukken. (5 blz.), door Oberst Freiherr von der Goltz. Jahrb. deut. Arm, u. Mar. No. 398—1904 The influence and application of sea power on expeditions, based on India. (26 blz.) door Major H. B. Mead. Journ. United Serv. Inst. India. No. 157—1904. Tactical scheme competition. (13 blz.) Id. Id. The evolution ot modern tactics (11 blz.) door Major G. Gilbert. Id. Id. A system for the training of scouts for hill warfare (10 blz.), door Lieu tenant R. D. Alexander. Id. Id.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 646