24 - ONDERWERP, ments fiir die schwere Artillerie des Feldheeres (2 blz.). Feldmassige Skizzen ini Aufklü- rungsdienste der Feldartillerie (12 blz.) von Georg Sprang, k. u. k. Major im Divisionsartillerieregiment No. 8 Engeland. Ueber die schwere Ar tillerie des Feldheeres in Grossbri- tannien (3 blz.). d. Vesting-, kust- en pantser- FORTARTILLERIE. Nederland. De artilleriebewape ning der stelling van Amsterdam (20 blz.), door A e. Genietroepen. Japan. Japanische technische Volg schriften. VI MANOEUVRES. Zwitserland. De stelling-manoeu vre bij het Zihlkanal in 1903 (3 blz.), door Major Kuchinka. Zwitserland. De manoeuvres bij Lukmanier (23 blz.). Frankrijk. De manoeuvres in het N. O. van Frankrijk (4 blz.). Over de taak en den invloed van scheidsrechters hij oefeningen (34 blz.), door Generaal Frhr. von Falcken- liausen. Frankrijk. De groote manoeuvres van het Fransche leger in 1904. Duitschland. De groote Keizer- manoeuvres in Duitschland in 1904 (15 blz.) Benaming van het tijdschrift. Org. mil. wis- sensch. Ver. Mitth. Art. u. Genie. Mil. Speet. No. of maand en Jaartal. Band LXIX Heft 3. Heft 12—1904. No. 12 1904. Mith. Art. u. Genie. Idem. Rev. mil. suisse. Idem. Truppenf. u. Heeresk. Mil. Wochenbl. Rev. mil. arm. étr. Heft 11 -1904. No. 8 en 9 1904. No. 9 en 10 1904. No. 9—1904. Heft 4—1904. No. 126, 128, 129 en 131. 1904. No. 924—1904.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 658