- 26 - ONDERWERP. Vereenigde Staten van Noord-Ame rika. Herfstmanoeuvres in 1904 (1 blz.). Frankrijk. De herfstmanoeuvres in het Fransche leger in 1904 (17 blz.). Nederlandsch-Indië. Troepenlei- ding. Uitwerking van de aan partij commandanten gegeven opdrachten bij de op 4, 5 en 6 Juli 1904 in de residentie Semarang gehouden veld- oefeningen (28 blz.), door R. ten Seldam. Engeland. Military training. Pea ce manoeuvres (6 blz.) by „Beedas". VII. HULPWAPENS EN DIEN STEN. a. Machinegeweren en kanonnen. Machinegeweren en hun gebruik tn den veldoorlog (voordracht van den kapitein v. d. generalen staf den Dooren de Jong). Voordeel der machinegeic ren voor den strijd der drie hoofdwapens (9 blz.), door Oberstleutnant von Lay- ritz. Die Notwendigkeit der Maschinen- gewehre, von Layritz, Oberstleutnant. Ein automatisch es Gewehr zur Be- loaffnung der Feldartillerie (4 blz.). Automatische Schnéllfeuerkanone. Systeem Hotchkiss. b. Wielrijders en automobi lisme. Mobiliseer ing sproef. Benaming van het tijdschrift. No. of maand en Jaartal. Mil. Wochenbl. No. 139/140 1904. Jahrb deut.Arm. u. Mar. Ind. Mil. Tijds. No. 398-1904. No. 1 1905. United serv. mag. December 1904. Ind. Krijgsk. Ver. Verslag van 14 Septem ber 1904. Kriegst. Zeits. No. 9—1904. Id. No. 10-1904. Schweiz. mil. BI. No. 11 1904. Mitth. Art. u. Genie. No. 12-1904. Neue mil. BI. No. 17—1904.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 660