KORTE INHOUD. Pleidooi voor het invoeren van schietoefeningen op de scholen, als opwekking tot weerplicht Schrijver betoogt, dat Nederland geen volksleger moet hebben naast een veldleger, maar een volksleger alleen door algemeene dienstplicht, zooals in ^Zwitserland. Daarvoor moet propaganda gemaakt worden, waarvoor schrijver de middelen aangeeft. Overzicht van de dienstplicht in de verschillende Europeesche Staten. Na een schets van de positie en de taak van onderofficieren en vrijwillig dienende mindere militairen, betoogt schrijver, dat de pen sioenen en de soldijen te gering en niet goed geregeld zijn, waarna hij een schema aangeeft van eene verbeterde regeling. Betoog, dat het bestaande voorschrift op de africhting van het artil- leriepaard als rijpaard niet dat tot resultaat kan geven, wat de Stein- brechtsche methode wel kan, nl. de ontwikkeling van het jonge paard als rugganger. Grondbeginselen en inrichting van het remontewezen in Zwitserland, ook in tijd van oorlog. Het ontstaan der stoeteryen en remontedepots in Duitschland. Beoordeeling van de trekpaarden. Het zijn grootendeels Holsteiners, koudbloedige paarden, uitstekend geschikt voor de taak in alle ter reinen; men kan veel van hen vergen, waarna zij spoedig weer op krachten zijn; zij leden weinig aan koliek. Het rijpaard daarente gen is slecht en het is noodig, dat daarin verandering komt met het oog op de eischen, die tegenwoordig aan de officieren en het bere den kader der vestingartillerie gesteld moeten worden. Beschouwingen over het zwaartepunt van het paard, ligging, ver plaatsing zonder en met ruiter, ten doel hebbende de grondslagen aan

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 665