34 Benaming van No. of maand ONDERWERP. het en tijdschrift. Jaartal. Frankrijk. Die RichtvorrLhtun- gen und Richtverfahren der franzö- sischen Feldartillerie f8 blz.), von Haehn Oberstleutnant. TJnser neues 7.5 c.M. Bohrrücklanf- Geschütz (2 blz.). b. Handvuurwapenen. Das Kapselschiessen der österreicli ungarischen Armee (4 blz.). c. Ballistiek. Oplossing van eenige vraagstukken betreffende de kogelbaanlangs graphi- schen weg (27 blz), door Rudolph, Edl. von Portensehlag Lederrnagr. (naar het Italiaanseh van den Kap. der Art. A. Garbossa. XIII. TECHNISCHE DIENST DER GENIE, MIL. EN BURGER LIJKE BOUWKUNDE. Frankrijk. Noodbrugen zonder tusschensteunpunten, over breede hindernissen (33 blz.), door Ober- leutnant Karl Eininger. Aanteekeningen over het weerstands vermogen van prismavormige licha menonderworpen aan eene buiging veroorzaakt door eene plotseling wer kende kracht (18 blz.), door J. vau Heldert. Oostenrijk. Urabau und Erweite- rung des Elementarschiessplatzes bei Bruck (28 blz.), von Wilhelm Wolf. Krieest. Zeits. Schweiz. mil. BI. No. 10—1904. No. 11 - 1904. Idem. Mitth. Art. u. Genie. Idem. No. 8 en 9 1904. Idem. Rev. de l'arm. beige. Mitth. Art. u. Genie. Idem. No. 1 1904. No. 11 1904

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 668