35 KORTE INHOUD. hoeken, of de grond uitgegraven zou moeten worden, óf den vuurmond eene verhoogde ligging worden gegeven, maar dit heeft bezwaren. De fabriek Ehrhardt nu heeft een systeem van terugloop bedacht, waar bij de terugloop automatisch vermindert, naarmate de elevatie grooter wordt. Beschrijving van het vizier der Fransche veldartillerie en de wijze van richten op hulprichtpunten. Vergelijking van eenige opgaven omtrent kaliber, projectielgewicht enz. bij het Zwitsersche, Duitsche en Fransche veldgeschut. Beschrijving van de vroegere en de thans ingevoerde kamerschiet- cylinders, bij welke laatste elk soldaat zijn eigen geweer gebruikt en dezelfde bewegingen moet doen als bij de gewone schietoefeningen. Oplossing langs graphisclien weg van verschillende vraagstukken betreffende de kogelbaan, voor aanvangsnelheden beneden 300 M. Bespreking van een nieuw systeem van noodbrug met spanning van 30 M., uitgevonden door den Franschen genie-luitenant E. Tarron. Bouw, berekening, beproeving en practische waarde van de brug (Uit treksel uit een opstel in de „Revue du génie militaire"). Opgave van eenige eenvoudige berekeningen over het weerstands vermogen van balken, bij buiging door schokken, onder verschillende omstandigheden veroorzaakt, opgehelderd door voorbeelden. Beschrijving van het sekietterrein zooals het vroeger was, en de ver beteringen en de uitbreiding die daaraan gegeven zijn tot een bedrag van 830.000 kronen en 120.000 kronen aan onteigeningskosten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 669