36 - ONDERWERP. XIV. PIONIER- EN VERSTER KINGSKUNST. (Vestingbouw, yestingoorlog, kust- versterking). Het heclendaagsche standpunt van de tijdelijke bevestigingswijze (17 blz.), door August Zeil. De vestingoorlog in het licht ge steld door den strijd om Port-Ar thur (9 blz.), door Oberstleutnant Frobenius. De Engelsche oorlogshavens Ply mouth en Portsmouth (II blz.), door W. Stavenhagen. De oorlogshaven Kroonstadt. België. Befestigungswesen. Die maritime Verteidigung Antwerpens (6 blz.). XVI. MILITAIRE GEZOND HEIDSLEER, GENEESKUN DIGE DIENST. Een nationale ambulancedienst (8 blz.), door William Hill-Climo. Over den geneeskundigen dienst in den Oost- Aziatischen oorlog (3 blz.), Dr. Korting. Tinea albigena (44 blz.), door Prof. Dr. A. W. Nieuwenhuis. Bijdrage tot de kennis der Beri beri, door Dr. J. P. J. van Gorkom. XVII. ALGEMEENE MILITAIRE WETTEN EN VOORSCHRIF TEN, MILITAIR RECHT. Nederland. De ontworpen wijzi gingen van de „Rechtspleging bij de Landmacht". Benaming van No. of maand bet en tijdschrift. Jaartal. Mitth. Art. u. No. 8 en 9 Genie. 1904. Mil. Wochenbl. No. 124 en 125 1904. Mitth. Art. u. No. 10-1904. Genie. Schweiz. mil. BI. Idem. Intern. Rev. (Arm. November 1904. u. Flott.). United serv. mag. Idem. Mil. Wochenbl. No. 137—1904. Geneesk. Tijds. Deel XLIV No. 6—1904. Idem. Idem. Ver. beoef. No. I en III krijgsw. 1904—1905.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 670