ONDERWERP. Nederland. Afschaffing van den militairen rechter? (15 blz.), door Mr. L. M. Rollin Couquerque. Wetboek van militair strafrecht en ivet op de krijgstucht, door J. J. C. van Dijk, le Luitenant der infan terie (9 blz.), door R. Bevoegdheid-Burgerlijke of mili taire rechter. Onwettig samengestelde krijgsraad. Reclame Strafreden—Degradatie (2 blz.). Schuld-Bestanddeel van de klacht (1 blz.). Onvolledige klacht Verzuim van verhoor van den beklaagde op eene nieuwe klacht Nietigheid (3 blz.). De bewijstheorieën in de militaire procedures (7 bl.) door Mr. F. A. van Engen. Qualificatie. Desertie Beivijs Bekentenis. XVIII. INTERNATIONAAL RECHT, OORLOGSPOLITIEK EN OORLOGSGE BRUIKEN. Amerika. A retrospect and pro spect of war (11 blz.) by Major Au gustus P. Blocksom, first Cavalry U. S. A. Benaming van No. of maand het en tijdschrift. Jaartal. Mil. Speet. No. 11-1904. Mil. Gids. Idem. Recht in Ned. Ind. No. 7, 8, 9,10 en 11 1904. Idem. No. 7, 8 en 9—1904. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Mil. Gids. No. 12—1904. Recht in Ned. Ind. No. 10 en 11 1904. Idem. Idem. United serv. mag. December 1904.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 672