- 41 - KORTE INHOUD. Voordracht over de volgende puntenle De hulp ter zee door neutrale aan oorlogvoerende mogendheden te verleenen. 2e Oorlogs correspondenten en draadlooze telegraphie. 3e Het gebruik maken van neutrale wateren door oorlogvoerende partijen. 4e Oorlogseontrabando. 5e Steenkolen. 6e Provisiën.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 675