3 KORTE INHOUD. Voorstel tot het invoeren van onderluitenants. Vermeerdering van de vredessterkte met 10339 man, in 4 jaren tijds, zoodat aan het eind van het jaar 1909 het leger zal tellen 505839 man (uitgezonderd nog de ééujarigen en 86000 onderofficieren). De nieuwe organisatie van de artillerie. Vaststelling van den diensttijd bij de verschillende gedeelten van het Engelsche leger. Beschouwingen naar aanleiding van de voorstellen tot reorganisatie, met voorafgaande verwijzing naar het rapport van de commissie tot militaire voorbereiding en andere zaken betreffende den Zuid-Afri- kaanschen oorlog en dat van de commissie van het D. v. O. tot reorganisatie. De reorganisatie van het leger. Het koninkrijk ingedeeld in zeven militaire commandementen. Over het werven van vrijwilligers voor de verschillende Russische oorlogen en meer in 't bijzonder voor dien met Japan. Over de organisatie enz. van het Zweedsche leger. Studie in grove trekken over de gevolgen van de nieuwe organisatie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 679