9 KORTE INHOUD. Zooals de titel aangeeft. Vertaling van het in de „Revue des deux mondes" van 15 Febr. en 1 Maart 1904 voorkomende en aan den generaal De Négrier toe geschreven artikel „L'évolution actuelle de la tactique". Zooals de titel luidt. Bespreking van de strategische fouten, die zoowel aan de zijde van het Fransche als aan die van het Duitsche leger zijn gemaakt in de dagen van Woerth en Forbach. Beschouwingen naar aanleiding van de tactische werken van de generaals Kessler, de Négrier en Langlois. Eenige conclusiën op tactisch gebied, te trekken uit den Russisch- Japanschen oorlog. Critiek op de gebeurtenissen van af Chemulpho tot Liao-Yang, en de strategische en tactische lessen daaruit te putten. Voordracht, door een ooggetuige, over den slag aan de Jaloe, waarbij tevens sommige details van de organisatie en andere zaken die spreker bij de verschillende wapens in het Japansche leger heeft opgemerkt worden vermeld. Beschouwingen over het gevecht bij nacht. Verhandeling over alle omstandigheden waarmede rekening moet worden gehouden bij het voeren van oorlogen tegen inlandsche volken, opgehelderd door voorbeelden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 685