12 ONDERWERP. Benaming van het tijdschrift. No. of maani en jaartal. Engelseh-Indië. Die englische Ti bet-Expedition (5 blz.)door von Bruchhausen. Mil. Wochenbl. No. 1—1905, Engelsch-Afrika. The Somaliland Operations June 1903 to May 1904 (14 blz.)door Major T. Cunliffe 0 wen. Journ. Roy. Unit. Serv. Inst. Februari 1905 V. TACTIEK DER VERSCHIL LENDE WAPENS (BEWAPE NING, UITRUSTING, OEFE NING EN TACTIEK). a. Infanterie. Frankrijk. Geschiedenis van de Fransche infanterietactiek van 17911900 (73 blz); door majoor Thiry. Journ. sciences mil. December 1901 Januari 190) Februari 1905 Duitscliland. Tendances actuelles de Varmée allemande (33 blz.)door le capitaine A. Niessel. ld. December 1901 Duitschland. Infanteristische Ge- fechtsausbildung (12 blz.). Jahrb. deut. Arm. u. Mar. Januari 1905, Vereenigde Staten van Noord- Amerika. Bewaffnung (2 blz.). Intern. Rev. Arm. u. Flott. ld. Einiges über den Infanterieangriff (44 blz.). Voordracht door Gustav Smekal. Oberstleutnant des Gene- ralstabskorps. Org. mil. wissen- sch. Ver. Band LXII Heft 4—1901 Frankrijk. Ausbildung und Kampf der französischen Infanterie nach den neuesten Beslimmmgen (9 blz.). Neue mil. BI. No. 2, 3, 4 5 ei 6—1905. Ueber den Freifeldangriff 1905 (4 blz.)door Generalleutnant D. von Caem merer. Mil. Wochenbl. No. 51905.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 688