KORTE INHOUD. Zooals de titel aangeeft. Id. Vervolg (Zie Litt. overz. 1905 I). Slot (Zie Litt. overz. 1905 I). Ervaringen en voorstellen omtrent de gevechtsopleiding van den nfanterist. De troepen in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika zullen be wapend worden met een nieuw geweer, het Springfield-geweer. Uit komsten met dat geweer verkregen. Als inleiding een geschiedkundig overzicht van de verschillende stadia die de infanterie aanval van af vroeger tijd doorloopen heeft. Voorts lene gedetailleerde behandeling van dien aanval, zooals spreker zich lien thans voorstelt. Bespreking van het nieuwe Fransche infanteriereglement. Bespreking van het artikel „Normalangriff oder Freifeldangriff 1905" ran majoor Kiessling. (Zie Litt. overz. 1905 I)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 689