KORTE INHOUD. Naar aanleiding van het per inlandsche compagnie medevoeren van 50 patjols (A. O. no. 13 van 1904) in stede van schoppen, be toogt schrijver, dat hij de voorkeur geeft aan schoppen. Korte beschrijving van eene zelfwerkende valschijf voor schietoe feningen van de Maatschappij Phönix te Berlijn. Bespreking van dat reglement, waarin nog zeer verouderde begrip pen gehuldigd worden. Voordracht over wielrijders en bereden infanterie naar verschillende bronnen. Eene bespreking tot in détails van het nieuwe reglement voor de infanterie van 3 December 1904. Bespreking van het Belgische infanterie-schietvoorschrift. Schrijver betoogt, dat van alle voordeelen van het salvo vuur slechts één steekhoudend is, nl. het voorkomen van munitieverspilling; overi gens staat het ver achter bij het individueel vuur. Beschouwingen over de naderingswijze onder het werkzaam vuur van den verdediger. De schrijver geeft de voorkeur aan het sprongsge wijze voorwaarts gaan. Beschouwingen over de wijze waarop de infanterie geoefend moet worden om vlug door het terrein en over terreinhindernissen te komen. Vereenvoudigingen in het Duitsche infanterie-reglement, wat het exer- ceeren en het schieten betreft, ten einde meer tijd te kunnen besteden aan de eigenlijke gevechtsopleiding. 2

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 693