23 KORTE INHOUD. Theoretische beschouwingen over de veranderde tactiek der veld artillerie en eene vergelijking tusschen het Kransche en Duitsehe exercitie-reglement. (Het laatste moet gewijzigd worden zoodra kanon terugloop en schilden worden ingevoerd.) Schrijver geeft daarna in grove trekken weer, hoe hij zich de taak van de artillerie in een toekomstigen oorlog voorstelt. Het voordeel van het gebruik van lichte veldhouwitsers naar aan leiding van de gevechten in den Russisch-Japanschen oorlog. Hoe, door het beter gebruik maken van het geschut en het volgen van eene nieuwe tactiek tegenover de Japansche, de Russische ar tillerie van 1124 Juli 1904 de overhand behield op eene veel sterkere Japansche artilleriemacht. Bespreking van het artikel van luitenant-generaal H. Rohne, voor komende in „Deutschen Offizierblatt" van 1 en 8 November 1904, ge titeld: „Die Entwickelung der deutschen Feldhaubitzen. Hoewel zes jaren geleden de korpsartillerie is afgeschaft, doen zich weer stemmen hooren om ze opnieuw in te voeren. Korte geschie denis van de korpsartillerie, die in 1869 de vroegere reserveartillerie verving. Schrijver ontwikkelt zijne denkbeelden omtrent het aantal stukken geschut en caissons per batterij, het aantal batterijen per legerkorps in verband met de batterijen veldhouwitsers enz. Schrijver geeft de middelen aan, die hij noodig acht tot aanvulling van het beginsel, neergelegd in het voorbericht van het „Ontwerp- Reglement Bediening Vestinggeschut" 1900. Bespreking van genoemd voorschrift.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 699