27 KORTE INHOUD. De werkzaamheid vau eene russische mitrailleurcompagnie in den slag bij Liao-Yang., medegedeeld door een officier dier compagnie. Bespreking van de stelsels die in aanmerking komen voor den veldoorlog; het gebruik van machinegeweren. De stand van het machinegeweervraagstuk in de verschillende rijken. Eenige beschouwingen naar aanleiding van het artikel in „La France Militaire" van 23 November 1904. De oprichting der machinegeweercompagnieën in Europeesch en Aziatisch Rusland en bij het leger in Mandschoerije. Over de samenstelling van de Duitsche mitrailleurafdeelingen en de waarde der mitrailleurs in den oorlog. Yolgens ofïicieele berichten hebben de mitrailleurs in Zuid-West- Afrika uitstekend voldaan tegenover de Herero's, die niet van geschut zijn voorzien. De organisatie van de wielrijders in Italië is bij alle overige mogend heden vooruit. Verschillende proeven met particuliere motorrijtuigen voor militaire doeleinden genomen, met het oog op het daarvan in oorlogstijd te ma ken gebruik. Technische beschouwingen over de wijze van constructie van auto- mobieltreinen. Voordracht over het militair gebruik van: le motorwagens2e mo torrijwielen3e voertuigen met mechanische trekkracht. Het automobilisme in de verschillende Europeesche legers.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 703