ONDERWERP. Benaming van het tijdschrift. No. of maand en jaartal. Zwitserland. Les cyclistes d'in fanterie (16 blz.); door G. Immen- hauser. Colonel d'état-major. Rev. mil suisse. No. 1 1905. Duitschland. Das Personenauto- mobil im Heeresdienst (6 blz.)door E. H. Kriegst. Zeits. Heft 2—1905 e. Torpedowezen. Beschouwingen over het gebruik van watermijnen in onze zeegaten en benedenrivieren naar aanleiding van den Russisch-Japanschen oorlog in 1904 (34 blz.idoor A. M. Kollewijn. Mil. Gids. le en 2e Afl. 1905. VIII. TRANSPORTWEZEN. Verkeers- en eorrespondentiemid- delen (militair transportwezen, spoor wegen, post, telegraphie, telefonie, optische correspondentie en post duiven). Over draadlooze telegrafie. Mar. blad. Afl. 6-15 Ja nuari 1905. Die Lichttelephonie and ihre Ver - wendbarkeit für militarische Zwecke (8 blz.); door Hoffschlaeger, Ober- leutnant in den 4 Ingenieur-Inspee- tion. Kriegst. Zeits. Heft 1-1905. De postduif in dienst onzer krijgs macht (12 blz.); door J. H. Har- denberg, le luitenant der Jagers. Mil. Speet. No. 1—1905. Duitschland. Die Funkentele- graphie in der deutschen Armee (19 blz.); door D. Kürchhoff. Schweiz. mil. BI. Heft 1 en 2— 1905.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 704