33 KORTE INHOUD. Voordracht. Spreker betoogt hoe men reeds lang heeft omgezien naar eene andere trekkracht dan die van dieren voor het opvoeren van verplegingsvoorraden langs de wegen. Beschrijving van eenige typen van straatlokomotieven en het gebruik daarvan. Proeven te Atjeh hebben tot uitkomst gegeven, dat de tentransel „Doorman" afgekeurd is voor veldgebruik. Behandeling van eene nieuwe belasting ten dienste van de weer- plicht, eigenlijk bestemd om het pensioenwezen te verbeteren. De veranderingen die door de Engelschen in den Zuid-Afrikaanschen oorlog in kleeding en uitrusting werden aangebracht naar aanleiding van de gebreken, die toen aan het licht kwamen, en wat in het Nederlandsch- Indische leger in dat opzicht gedaan is. Eene wederlegging van het algemeen verbreide denkbeeld, dat het Russische leger in Mandschoerije slecht verzorgd zou worden. Naar aanleiding van het boek van den luitenant-kolonel von Francois, worden in dit artikel de moeilijkheden opgesomd, die zich bij de ver pleging te velde voordoen. Regeling van den verplegingsdienst bij de groote manoeuvres in Oost-Frankrijk in het jaar 1904. De grondbeginselen waarop de africhting van het paard berust. Verhandeling over den aankoop van halfbloed, in Duitschland gefokte paarden met betrouwbaar stamboek, en de middelen om de inlandsche paardenfokkerij te verbeteren. 3

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 709