34 Benaming van No. of maand ONDERWERP. het en tijdschrift. jaartal. Engeland. The sick Horse in Peace and War (21 biz.); door Lieutenant Colonel J. A. Nunn. Nederland. Verstrekking van rijks paarden aan bereden officieren (1 blz.); door C. China Zug- ttnd Reittiere in Nord- china (2 blz.;; door C. v. B. K. Militdrische Dauerritte (2 blz.) door H. von Esbach. Etude chromophotographique et matliématique des allures du clteval (58 blz.)door F. Gossart, lieutenant- colonel d'artillerie. Horses of different Countries, and Supply with Relation to military Ser- vices (34 blz.); door Major J. Moore. Duitsehland. Die Remontierung der deutschen Armee und die Landes- pferdezucht (10 blz.); door E. Zobel, Generalmajor. XII. ARTILLERIE WETENSCHAP. a. Artillerie materieel. Théorie des affiets a deformation, a lien élastique et bêche de crosse (155 blz); door de capitaine d'artil lerie J. Challéat. Journ. Roy. Unit. Serv. Inst. Het paard. Mil. Wochenbl. Neue mil. BI. Rev. d'Art. Journ. Roy. Unit. Serv. Inst. Jahrb. deut. Arm. u. Mar. Rev. d'Art. 0 fctn ufctnj iti etui t,] 1 1905. Januari 1905. No. 7—1905. No. 18—1905, No 4 en 5— 1905. Februari en Maart 1905. Maart 1905. No. 402—1905. Oktober, No vember, Decem ber 1904

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 710