35 KORTE INHOUD. Voordracht. Geschiedkundig overzicht van de verzorging van zieke paarden van af de Romeinen; voorts eene verhandeling over de be kwaamheden van het veterinaire personeel in Engeland en een schema van opleiding, zooals spreker die zou wenschen. Ontwerp voorstel, ingediend aan de Tweede Kamer der Staten-Ge- neraal. In Noord-Ckina voldoen de muildieren uitsluitend als trekdierenen worden dan ook bij de bergartillerie niet als draagdieren gebezigd. Het gebruik van poneys. Over het trainen van paarden voor afstandsritten. Studie over de gangen van het paard, onder alle omstandigheden die zich kunnen voordoen, met behulp van de fotografie. Voordracht over het aantal paarden ter wereld, de verdeeling van dat aantal over de werelddeeleu en die over de landen van Europa. Over de fokkerijen en de remonteering voor de verschillende legers. Korte geschiedenis van de remonteering in de Duitsche staten. Uitvoerige verhandeling over de theorieën waarop de constructie van de nieuwere affuitsoorten berust.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 711