37 KORTE INHOUD. Deze studie heeft ten doel enkele voor den artillerist van belang te achten aanwijzingen omtrent het practisch gebruik van het geschut meer algemeen onder de aandacht te brengen. In beschouwing zijn genomen alle bij de Nederlandsche landmacht ingevoerde affuitstelsels. De moderne vizierinrichtingen. Uitkomsten met één snelvuurkanon met onafhankelijke richtlijn. Het gebruik van die vizierinrichting bij indirect vuur. Proeven met veldhouwitsers van 10.5 en c M., veldkanonnen van 7.5 en 7.62 c.M., bergkanonnen van 7.5 c.M. en positie- en belegerings geschut van 10.5 c.M., stelsel Ehrha.rdt met kanonterugloop en schilden. Beschrijving van het Russische veldgeschut en eene vergelijking met het Japansche wat ballistisch vermogen en bewegelijkheid betreft. Beschrijving van Skoda's 7 c.M. bergkanon M. 1904, in verband met schrijvers artikel: Geschut te velde voor het Nederlandsch-Indische Veldleger" in no. 12 1904 en no. 1 1905. De eischen waaraan de handvuurwapenen voor oorlogsgebruik moe ten voldoen. Strijd over het kaliber, daar het buitengevechtstellen door 6 5 m.M. kogels niet voldoende wordt gewaarborgd. Studie over den invloed van atmosferische toestanden op het schot; verhandeling over die toestanden en beschrijving van de instrumenten om den graad van invloed te weten en in rekening te kunnen brengen. De nieuwe wijze van regeling der brandtijden en opzethoogten bij de Fransche en de Duitsche artillerie, waardoor de vuurregeling voor de springpunten eenvoudiger wordt. Verhandeling over de ballistiek.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 713