42 ONDERWERP. BenamiDg van het tijdschrift. No. of maand en jaartal. Nederland. Militaire rechtspraak. (17 biz.); door Mr. F. A. van Engen. Mil. Gids. Afl. 3—1905. XVIII. INTERNATIONAAL RECHT. OORLOGSPOLI TIEK EN OORLOGSGE- BRUIKEN. Des re'quiseiions et contributions de guerre (25 blz.)door M. Mé- rignhac. Rev. du. serv. de l'Int. mil. December 1904. Declarations of War (18 blz door Lieutenant A. G. Leech, Barrister at Law. Unit. Serv. Mag. Januari 1905. XIX. MILITAIRE AARD RIJKSKUNDE. LAND EN VOLKEN KUNDE. b. Nederlandsche KOLONIËN'. Bijdrage tot de kennis van Boven- Djambi (24 blz.); ontleend aan eene nota van den assistent-resident 0. L. Hellfrich. Tijds. Ned. Aard. Gen November 1904. Eene verkenning in het Binnenland van Eoord-Nieuiv-Guinea (23 blz.); door L. A. van Oosterzeo, wnd. as sistent-resident van Noord- Nieuw- Guinea. ld. Id. Java's opheffing (39 blz); Mr. C. Th. van Deventer. Verg. Ind. Gen. 1 November 1904. Alweder de Minahassa (5 blz.); door E J. Jellesma, oud-resident van Menado Ind. Gids. December 1904.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 718